جستجو
US Dollar
فارسی
Back to all

بازسازی فضاهای اداری؟

بازسازی فضاهای اداری؟

در این مقاله از چوبین سازه به توضیح بازسازی قسمت های مختلف موجود در فضا های اداری می پردازیم. به یاد داشته باشید که روند بازسازی در تمامی بخش ها به یک صورت می باشد. و این هنر شخصی است که با استفاده از توانایی خود هر محلی را مناسب با کاربری آن طراحی کند.

بازسازی فضاهای اداری

یکی از مهم ترین مشکلات فرا روی طراحان مراکز اداری، تغییرات مداوم در ساختار اداری و پیشرفت تکنولوژی می باشد که نیاز به فضاهای جدید و یا حذف فضاهای قبلی را در پی دارد. اتخاذ تصمیم در خصوص فضاهای ثابت، فضا های داخلی و چیدمان مبلمان عوامل مهمی در بازسازی فضاهای اداری و چگونگی انجام فعالیت ها می باشد.

از آنجایی که از طراحان بازسازی انتظار می رود نتایج کار آن ها با دوام باشد لذا نحوه طراحی آن ها باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار بوده و آنچه که در زمینه بازسازی اهمیت دارد این است که عناصر ثابت فضا با دور اندیشی لازم طراحی و بازسازی شود و لی در خصوص طراحی و بازسازی فضای داخلی و چیدمان مبلمان با توجه به تغیرات مداوم نیاز به دور اندیشی زیادی نیست.

در ادامه به برسی فضاهای داخلی تشکیل دهنده ساختمان اداری می پردازیم:

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی| فضاهای اداری

دسته بندی فضاهای اصلی ساختمان اداری

ادارات و موسسات مختلف بستگی به نوع فعالیتشان به اتاق هایی با ابعاد و مشخصات معین نیاز دارند. انواع این اتاق ها می توانند به صورت اتاق پذیرش، هال اتظار، اتاق مصاحبه، اتاق آزمایش، اتاق کنفرانس، اتاق نمایش و ارائه، اتاق کمک های اولیه، اتاق ناهار خوری خصوصی، اتاق نشیمن کارکنان، اتاق استراحت و سایر موارد مورد نیاز مطرح گردند.

آرایش و بازسازی فضای ادارات اغلب بر اساس مدولی انجام می گردد که خود باتوجه به ابعاد استاندارد مبلمان وسایل و تجهیزات و همچنین فضای لازم میان آن ها اخذ و نتیجه شده است.

به طور کلی اگر بخواهیم فضای اصلی یک مجموعه بزرگ اداریی را برشماریم این فضاها در 4 گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی می گردند:

الف- گروه اصلی ساختمان اداری (گروه 1)

فضاهایی هستند که مستقیما کار در آن ها انجام می شود، مانند: اتاق های کارشناسی یک یا چند نفره، سالن های کار گروهی، اتاق های جلسات، اتاق های بایگانی روزانه، هفتگی و ماهانه، اتاق خدمات(در ارتباط با کار اداری، محل دستگاه فتوکپی، انبار روزمره لوازم مصرفی اداری و...).

ب- گروه فضاهای وابسته اداری (گروه2)

فضاهایی هستند که مستقیما کار در آن ها انجام نمی  شود ولی به جریان کار کمک می کنند و در کنار فضاهای گروه 1 شکل می گیرند، مانند: سالن اجتماعات، کتابخانه، کلاس های آموزشی، مرکزتلفن، اطلاعات، نگهبانی، مرکز تهیه میکروفیلم، مرکز رایانه، تکثیر، بایگانی راکد ماهانه و سالانه و موارد خاص دیگر.

ج- گروه فضایی رفاهی (گروه3)

فضاهایی هستند که برای تامین آسایش کارکنان اداری پیش بینی شده اند و در کنار گروه یک و دو شکل می گیرند، مانند: نماز خانه، غذا خوری، آبدار خانه، فروشگاه تعاونی، مرکز کمک های اولیه، سرویس های بهداشتی و موارد خاص دیگر.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی| دسته بندی فضاهای اصلی ساختمان اداری

د- گروه فضاهای پشتیبانی (گروه 4)

فضاهایی هستند که به کل ساختمان سرویس می دهند و در کنار فضاهای گروه 1و2و3 شکل می گیرند، ممانند: تعمیرگاه لوازم اداری، تعمیرگاه وسایل نقلیه اداری، انبار های اصلی، فرعی و اسقاطی، رختکن و سرویس های بهداشتی کارکنان خدماتی، اتاق های نظافت، تاسیسات مرکزی و کنترول آن در طبقات، پارکینگ ها و موارد دیگر.

ه-فضا های گردش

بدیهی است که فضاهای ذکر شده (گروه4)، بخش خالص زیر بنای ساختمان را شامل می شوند و فضای گردش (افقی و عمودی) آن ها عبارت اند از:

گردش افقی

شامل سطح زیر دیوار های هر طبقه، راهروهای بین فضاهای اصلی، ورودی هر طبقه، رایزر های تاسیساتی و سایر موارد مشابه می باشد و در هریک از گروه های 4 گانه فضای اصلی ساختمان اداری، دارای مقادیر متفاوت خواهد بود.

گردش عمومی

شامل سطح زیر پله های اصلی ارتباطی طبقات، پله های فرار، آسانسور(نفر بار)، پاگرد های طبقات، دیوار های مربوط به آن ها وسایر موارد مشابه می باشد.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی| تقسیم بندی فضایی

تقسیم بندی فضایی

در هرفضایی که تصمیم به تغییر طراحی داخلی آن داریم، باید تمامی زیر فضاهای مرتبط با آن فضا را بشناسیم تا بتوانیم با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های مربوط، آن فضا و فضاهای کوچک وابسته به آن قسمت را،به بهترین شکل طراحی نماییم.

بازسازی فضاهای اداری نیز مانند تمامی فضاهای دیگر، دارای ریز فضاهایی است که با در کنار هم قرار دادن و مرتبط نمودن آن ها، یک فضای اداری جهت انجام فعالیت های روزانه، شکل می گیرد.

معمول ترین اصلی ترین این ریز فضاها جهت بازسازی به ترتیب زیر می باشند:

  • ورودی
  • پذیرش(میز منشی)
  • مسیر های دسترسی و راهروها
  • دفاتر
  • اتاق مدیریت
  • اتاق کنفرانس

بازسازی ورودی

قسمت نخستین یک فضا که افراد را به محوطه اصلی یا کلی یک بنا هدایت می کند، ورودی آن فضا محسوب می گردد که بسته به نوع کاربری فضا، طراحی این قسمت متغیر خواهد بود. پیشنهاد می گردد در طراحی قسمت ورودی دقت لازم صورت می گیرد تا حریم فضای مشتری نسبت به بیرون حفظ شود.

بازسازی فضای پذیرش

فضای بعد از قسمت ورودی، پذیرش یک واحد اداری می باشد که بازسازی این فضا می تواند متناسب با نوع کاربری شامل فضاهای مختلفی مانند قسمت منشی، قسمت انتظار و... باشد.

طراحی و بازسازی دیوار پشت پذیرش از مهم ترین بخش های بازسازی اداری می باشد. متفاوت بودن طراحی این بخش باعث می شود که تمامی نگاه ها در وهله اول به این سمت کشیده شود.

بسیاری از اتاق ها پذیرش در دفاتر بازرگانی و سازمانی، محلی برای نمایش ویژگی های شرکت یا سازمان هستند، مانند نمایش لوگوی ساده ای که بر روی دیوار قرار دارد یا نمایش گسترده محصولات و گواهی نامه ها و جوایز یا فعالیت هایی که در حال حاظر شرکت یا سازمان انجام می دهد.

بازسازی راه رو ها و مسیر های دسترسی

مسیرهای دسترسی و راهروها ارتباط میان بخش های مختلف را برقرار می کنند.این فضا بعد از بخش پذیرش راهنمای مراجعین می باشد و آن ها را به بخش های مختلف هدایت می کند و بر روی مراجعه کننده تاثیر بسیاری دارد که در بازسازی باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد. و بهتر است در مراکز اداری مسیر دسترسی به فضای مدیریت از سایر مسیرها جدا باشد.

عرض راهرو را حجم رفت و آمد تعیین می نماید. دربازسازی راهروهای طولانی باید به وسیله شکست های منطقی از یک نواختی راهرو جلوگیری نمود.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی| بازسازی دفاتر

و در محل تقاطع ها مانند پله ها یا جلوی آسانسورها باید راهرو را عریض نمود. در برنامه ریزی فضایی و بازسازی راهرو ها استاندارد های زیر برای فضای گردش داخلی قابل استفاده است:

راهروهایی که به خروجی های اصلی منتهی باشند و بار اصلی رفت و آمد را حمل می کند باید دارای عرضی معادل حداقل 150 سانتی متر باشد. راهروهایی که میزان متوسط رفت آمد در آن ها انجام می شود باید دارای حداقل 120 سانتی متر عرض باشد و راهرو های میان ردیف های مسیرها باید عرضی برابر 90 سانتی متر داشته باشد.

بازسازی دفاتر

به بخش هایی اطلاق می شود که کارمندان اداره در آن قرار می گیرند و محلی برای انجام فعالیت های اداری و کاری می باشد. چگونگی این فضا به نوع فعالیت واحد اداری بستگی دارد.

در بازسازی این فضا نورپردازی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا نوع و رنگ نور، حس متفاوتی در انسان ایجاد می کند و برای کاربری بیشتر معمولا از نور های خطی و سفید استفاده می گردد.

به طور کلی بازسازی این فضا که مخصوص کارمندان می باشد به دو نوع می باشد که به اصطلاح پلان بسته یا پلان باز می گویند.

بازسازی دفاتر خصوصی یا بسته

در این سیستم از بازسازی هر کارمند و یا دسته کوچکی از کارمندان در اتاق بسته ای به صورت کاملا مجزا از دیگر کارکنان، استقرار می یابند و به این ترتیب به تعداد قابل توجهی اتاق( بسته به نوع امور اداری مربوطه و تعداد پرسنل) نیاز است.

در این نوع بازسازی می توان با استفاده از کناف بندی و پارتیشن گذاری اتاق هایی با سطح حداقل 15 الی 10 مترمربع، فضای قابل قبولی را برای کار و پیش بینی حداقل مبلمان بدست می دهد؛ این سطح برای یک کارمند متوسط تا حدود 25 مترمربع و برای یک کارمند ارشد تا 50 الی 40 متر مربع افزایش می یابد. البته این فضا می تواند به فضا های جداگانه برای میز های کار و انجام ملاقات ها و...، تقسیم شود.

بازسازی دفاتر عمومی و باز

فضای عمومی اداری به محوطه باز اطلاق می شود که توسط تعدادی از کارکنان، سرپرستان، همچنین مبلمان، تجهیزات و معابر اشغال می شوند. یک محوطه باز وسیع، انعطاف پذیری و بهره برداری موثر از فضا را ممکن می سازد. ارتباط ادری را تسهیل کرده، نور و تهویه بهتری را ایجاد می کند.

ضمنا نیاز های فضایی را کاسته و جریان کار را بهتر و روان تر و نظارت و سرپرستی را ساده و آسان می کند. در دهه های اخیر، پلان های آزاد و انعطاف پذیز برای ادارات مورد توجه قرار گرفته است و اکثرا در بازسازی ادارات سعی می شود که فضای باز تری را ایجاد نمود در این راستا معماران برای طراحی فضای آزاد که همواره بتوانند محیط های خلوت و ایمن نیز برای کارکنان فراهم کنند تلاش کرده اند.

امروزه  در بازسازی فضای اداری از پوشش صدا گرفته تا ساختمان سبز و روشنایی روز را در بازسازی به کار می برند تا بتوانند ضمن ایجاد محیطی راحت، سکوت را بهبود، نیروی تولید را افزایش و امنیت را گسترش دهند.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی| بازسازی دفاتر عمومی

برسی میزان مجزا بودن فضا های باز و بسته در بازسازی

اندیشه بازسازی ساختمان های اداری با پلان باز در دوره مدرن، با هدف به حداقل رساندن نکات منفی سیستم سلولی شکل گرفت.

بازسازی با این اندیشه به این هدف استوار بود که کسانی که کار های مرتبط با یک دیگر دارند در مجاورت یک دیگر باشند تا از این راه به اقتصادی تر شدن طرح کمک کنند و لیکن این روش باعث بروز مشکلاتی از نظر آکوستیکی، نور طبیعی و مسائل اجتماعی گردید.

برقراری تعادل بین دو سیستم باز و سلولی از مشکلات اساسی بازسازی و طراحی ساختمان های اداری است. متاسفانه بیشتر راه حل های معماری ارائه شده یا به افراط رفته اند( مانند دفاتر جدا و خصوصی) یا به تفریط. در حالی که معمولا کارمندان به راهی بینابین نیاز دارد.

جداسازی فضای کار به دو دلیل انجام می شود یا به جهت جدا سازی بصری بین پرسنل و مراجعینی که از میان فضا عبور می کنند و یا جدا سازی صوتی در جایی که فضا برای انجام مذاکرات یا مکالمات محرمانه اختصاص یافته است.

در بازسازی مجزا کردن فضا ها با استفاده از پارتیشن هایی با ارتفاع مختلف از یک متر تا زیر سقف و با جنس های متفاوت که مانع انتقال صوت می شوند و یا به صورت مات، نیمه شفاف و شفاف که میزان نور و صوت را تنظیم می کنند، صورت می پذیرد و امکان طراحی بازسازی هر گونه فضای کاری را با هر میزان دلخواه از مجزا بودن فراهم می آورند.مناطق کار گروهی به صورت باز، جایگاه فردی باز، نیمه باز و اتاق های خصووصی کاملا بسته.

معمولا سیستم باز جهت شرکت های بیمه، بانک ها، شرکت های حسابرسی بزرگ و شعبه های موسسات تجاری بزرگ مناسب می باشد.

دفاتر عمومی باید به نحوی بازسازی گردند که فردیت و آزادی نسبی هر کارمند به خطر نیوفتد و فعالیت هر شخص موجب مزاحمت برای دیگری نگردد.

از یک دفتر عمومی، کارمندانی استفاده می کنند که کارشناسان در ارتباط با یک دیگر است یا کار مشترکی انجام می دهند، همچنین کارمندانی که فعالیت آن ها یا مراجعین آن ها باعث ایجاد سر و صدا و مزاحمت برای دیگران نشود.

در دفترهای عمومی بزرگ فضا های بدون استفاده و تلف شده به حداقل می رسد. در سالن های کار عمومی، میزها باید به نحوی کنار هم قرار بگیرند که باعث مزاحمت برای یکدیگر نشوند و هر شخص حریم خصوصی مشخصی داشته باشد.

به طوری که او در آن محدوده احساس استقلال کند. این کار بعد از بازسازی با دقت در طرز قرار دادن مبلمان به سادگی امکان پذیر است. در کنار این سالن ها، اتاق خصوصی برای رئیس بخش و اتاق جلسات قرار می گیرد. می توان برای هرسالن، سرویس بهداشتی و آبدارخانه مجزا نیز در بازسازی ایجاد نمود.

در بازسازی فضای اداری استفاده از دیوار کوتاه و پانل های جدا کننده بین میزها، حریم شخصی کارمندان را حفظ کرده و مانع از اختلال در عملکرد می شود.

این سیستم در ادارات برای به اشتراک گذاری اطلاعات و تجهیزات بسیار موفق عمل می کند.

مقدار فضایی که در بازسازی به هر محل کار در فضای باز تخصیص می یابد، براساس ابعاد و اندازه مبلمان و تجهیزات مورد نیاز برای انجام امور مربوطه و نیز فضای عبور مرور، تعیین می شود.

بازسازی نورپردازی دفاتر اداری

به دلیل فراگیر شدن محیط های اداری، شیوه های طراحی و بازسازی نورپردازی خاص این محیط ها طبیعتا ساده انگارانه و کلیشه ای شده اند. امروزه در بازسازی استفاده از سقف های کاذب موزاییکی که امکان نصب راحت قاب های فلورسنت توکار و دسترسی به فضای پشت آن جهت سرویس تجهیزات برقی و مکانیکی را فراهم می آورد، جهانی شده است.

اما کاربرد شیوه های نورپردازی تکراری، آثار مثبت کمتری از لحاظ بازدهی و رضایت استفاده کنندگان در اکثر فضا های کاری دارد. گاهی اقات می توان از شیوه های خلاقانه در بسیاری از این گونه ها فضا ها استفاده نمود.

اغلب محیط های اداری جایگاهی برای انجام وظایف متنوعی هستند از این رو با مسائل بازسازی نورپردازی متعددی مواجه اند. نقطه شروع مشخص برای حل این مسائل، کارکرد های مرتبط با میز کار است که گاهی اوقات منظور یک میز آزاد یا بدون تکیه گاه می باشد اما بیشتر منظور کامپیوتر با پارتیشن کوتاه است.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی|  بازسازی اتاق کنفرانس

مکان های مربوط به پذیرش معمولا بازسازی یک نورپردازی برای موقعیت منشی و یک نورپردازی برای موقعیت مراجعه کننده گان نیاز دارد. کارکرد اصلی نورپردازی یک اتاق کنفرانس به تابیده شدن نور به سطح میز کنفرانس ارتباط دارد ولی فعالیت های دیگری اغلب در اتاق کنفرانس انجام می شود که به شیوه های نورپردازی دیگری نیاز دارد.

اغلب دغدغه های طراحی و بازسازی نورپردازی در محیط های اداری به کارمندان ارتباط دارد، کسانی که معمولا بسیاری از ساعت روزانه را در آنجا سپری می کنند و انتظار دارند با طراحی و بازسازی نورپردازی مناسب محیطی رضایت بخش و زنده برای آنها فراهم نماییم.

بازسازی اتاق کنفرانس

فضای کنفرانس برای مجامع عمومی شرکت، جلسات هیئت مدیره و یا جلساتی که با اشخاصی غیر از کارکنان اداره برگذار می گردد، طراحی و بازسازی می گردد، در این فضا میز کنفرانس و فضایی برای قرار دادن LCD و یا ویدئو پروژکشن وجود دارد.

در ادارات بزرگ که تعداد نفرات شرکت کننده در جلسات زیاد است جلوی هر شخص بر روی میز از میکروفن های خاص کنفرانس برای بهتر شنیده شدن صدای سخنگو در بازسازی استفاده می شود.

بازسازی نورپردازی اتاق کنفرانس

اتاق کنفرانس مکانی برای انجام مبادلات کلامی میان گروهی از افراد است که در آنجا یک دیگر را ملاقات می کنند. در اکثر این اتاق بیشترین کاری که انجام می شود خواندن و نوشتن بر روی میز کنفرانس است.

سخرانی هایی که همراه با لوازم تصویری انجام می شود هم، از دیگر کارایی های این گونه فضا هاست . پس نور پردازی مناسب چهره افراد پشت میز کنفرانس و نیز تامین روشنایی کافی خود میز کنفرانس مهم ترین امر در بازسازی نورپردازی آن به کار می رود. شیوه بازسازی نورپردازی اتاق کنفرانس به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

  1. نورپردازی محیطی: به نظر می رسد استفاده از چزاغ های روشنایی توکار بر فراز لبه های بیرونی میز کنفرانس و بالای صندلی ها، افزون بر فراهم کردن نور محیطی لازم برای کل فضا، خصوصا محیط پیرامونی اتاق، چهره افرادی که پشت میز نشسته اند را هم روشن می کند.
  2. نورپردازی موضعی: برای روشنایی بخشیدن به میز کنفرانس در رشته چراغ چند شاخه ای که دوطرف خط تقارن عرض میز قرار گرفته اند مناسب به نظر می رسند.

بازسازی| بازسازی اداری| بازسازی دیوار| طراحی داخلی|  نورپردازی اتاق کنفرانس

انتخاب مواد و مصالح در بازسازی

در بازسازی در خصوص انتخاب مصالح بایستی وسواس زیادی به خرج داد و از انتخاب مصالح بدون تحلیل و دلیل خوداری نمود. در واقع بایستی به دلیل انتخاب هر یک از مصالح و ترکیب آن ها با یک دیگر در قسمت های مختلف ساختمان توجه نمود.

در رابطه با بازسازی دیوار باید به ابعاد وزن، مقاومت، عایق بودن در برابر صوت، مقاومت در برابر آتش سوزی، سرعت نصب و تعمیر و نگهداری آن توجه نمود.

همچنین در بازسازی درخصوص پوشش سطح دیوار ها، باید به قابلیت شستشو، عایق بودن در برابر حرارت و صوت، مقاوت در برابر ضربه، خراش و ساییدگی خصوصا در قسمت های پایینی که بیشتر در معرض آسیب می باشند، توجه نمود و از قرنیزهای مناسب استفاده نمود.

مصالح مورد استفاده در بازسازی کف باید با توجه به سرعت نصب، مقاوت در برابر سایش، سهولت در تعمیر و نگه داری، زیرسازی، لغزنده نبودن، قابلیت ارتجاعی مناسب، انعکاس مناسب نور و آکوستیک انتخاب شوند.

معمولا کفپوش از جنس سرامیک برای فضای عمومی دفتری متناسب هستند چون در مقابل سایش و آتش سیگارمقاوم می باشد. استفاده از سنگ خصوصا سنگ های گرانیت هرچند به دلیل زیبایی و عمر طولانی بر دیگر مصالح برتری دارد ولیکن به دلیل بالا بردن بار مرده ساختمان توصیه نمی شوند.

سقف ها معمولا از نوع کاذب هستند تا پوششی برای عناصر تاسیساتی ساختمان بوده و دسترسی به آن ها را جهت تعمیرات میسر سازند. بلندی سقف ها و ادارات تنها به اندازه ای است که داکت ها و تاسیسات سیم کشی را پنهان کند.

آن ها همچنین می توانند به عنوان ابزار تعریف کننده فضا نقش مهمی ایفا کنند. در خصوص پوشش سقف در محل هایی که سقف کاذب است نیز باید به قابلیت شست و شو، عایق بودن در برابر حرارت و صوت،  انعکاس نور، رنگ و نقش، توجه نمود.

در نظر گرفتن سیرکولاسیون در بازسازی فضای

سهولت در رفت آمدو پرسنل و مراجعین یک اداره، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی طراح و بازسازی است که عدم توجه به آن باعث تداخل مسیرها و سردرگمی مراجعین می شود از طرفی امنیت اداره را به مخاطره می اندازد.

در ساختمان هایی که جمعیت فراوان از آن ها استفاده می کنند، تحلیل سیرکولاسیون از اهمیت بسیاری برخوردار است در این رابطه باید مسیرهای تردد افقی و عمودی به دقت مورد برسی قرار بگیرند و بررسی شود چه گروه هایی از افراد در بین چه طبقاتی رفت آمد می کنند.

همچنین باید توجه داشت که سیرکولاسیون تنها به معنی راه رفتن افراد نیست بلکه شامل فنجان های حاوی چای و افرادی که بسته هایی را حمل می کنند نیز می شود. باید توجه داشت بخش هایی که مراجعین بیشتری دارند باید در محلی قرار گیرند که مراجعه کننده از هنگام ورود تا رسیدن به محل مورد نظر، مسیر کوتاه، مستقیم و مناسبی را طی نمایند.

نظرات
انصراف از نظر Close

0912-6936895