پرگولا سایبان چوبی مدرن

  • سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 12:5

اخبار => چوبین سازه

پرگولا سایبان چوبی مدرن زیبا نیز با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز برای دمی آسودن در آنها تعبیه می شود .
پرگولا سایبان چوبی مدرن

سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود. معمولاً از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولاً مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند .
پرگولا سایبان چوبی مدرن زیبا نیز با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز برای دمی آسودن در آنها تعبیه می شود .

پیشینه و زادگاه پرگولا سایبان چوبی مدرن به دوران رنسانس در ایتالیا باز می گردد. در آن دوران ستون ها عموماً سنگی بوده ولی در عصر حاضر معمولاً از چوب یا فلز ساخته می شوند. درعین حال این سازه می تواند ترکیبی از سنگ و چوب و یا فلز و چوب باشد.

پرگولا سایبان چوبی مدرن

پرگولا سایبان چوبی مدرن یک ساختار چارچوب دار سفارشی در فضای باز است که معمولاً از چوب یا فلز به ساخته می شود. این ساختار دارای تیرک هایی بوده که بر روی آنها سقف صاف یا قوس دار قرار می گیرد که از یک منظر نگهدارنده شاخه های درخت تاک می باشد. شبکه سرپوشیده بالا می تواند باز شود یا به عنوان پوشش برای انسداد استفاده شود.

انواع پرگولا سایبان چوبی مدرن :

انواع پرگولا با توجه به سازه پرگولا : پرگولا ترمووود ، پرگولا چوب پلاست ، پرگولا چوبی و پرگولا فلزی ، جهت افزودن فضای خصوصی و ایجاد سایه، می تواند متصل به بنا و دارای فضایی جهت نشستن در نظر گرفته شود ولی می تواند بعنوان فضایی مستقل و جدا از بنا ، بعنوان نقطه کانونی در چشم انداز، نیز ساخته شود.

پرگولا سایبان چوبی مدرن دارای فضایی خصوصی بوده و مانع از مشرف شدن می شود که البته این امر مدیون طراحی پرگولا و شاخه های تاک بوده که منظره کلی زیبایی را خلق می نماید.
این سازه اغلب با ساختارهای طاق بست ، آلاچیق ، داربست درخت مو ، شبکه مشبک ، گاراژ بدون سقف اشتباه می شود، این ساختارها معمولاً دارای ساختاری مشابه با پرگولا بوده یا دارای عناصر مشابه می باشند. بهمین خاطر شباهت ها و تفاوت های آنها را بررسی می کنیم. ساختارهای مشابه عبارتند از:

 

پرگولا سایبان چوبی مدرن

 

تفاوت پرگولا سایبان چوبی مدرن با طاق بست : 

شایع ترین سوء تفاهم با طاق بست صورت می پذیرد، دو ساختار متداول در فضای باز طاق بست ها عموماً در پارک های عمومی و یا باغهای خصوصی یافت می شوند، این ساختار اغلب با متریال انعطاف پذیر مانند پلیمرهای وینیل و یا فلز روکش دار ساخته می شوند در حالیکه پرگولا معمولاً با چوب ساخته می شود.

طاق بست ها مستقل برپا می شوند و بندرت به حصار باغ متصل بوده و به عنوان دروازه ورودی استفاده نمی شوند و با عناصر تزئینی ترکیب می شوند. مهمترین تفاوت آن با پرگولا این است که طاق بست فاقد جنبه های زیبایی طراحی معماری بوده که البته در پرگولا لحاظ می شوند ؛ بهمین خاطر طاق بست دارای نقش تنوعی ضعیفی بعنوان مکان نشستن در فضای باز بوده و نهایتاً بعنوان عنصر گرافیکی بوده که نگهدارنده گل ها و درخت تاک می باشند.

در مقابل، پرگولا ساختاری بزرگتر در هر سه بعد می باشد و می تواند حسب نیاز سفارشی شود، پرگولا می تواند ستون های سنگی، جهت ارائه جلوه رنسانسی، داشته باشد و سقف پرگولا سایبان چوبی مدرن نیز اغلب مسطح است.

متصل شدن پرگولا سایبان چوبی مدرن به بنا در فضای باز، متداولترین حالت آن می باشد، در حالیکه پرگولاهای مستقل معمولاً بعنوان فضای غذاخوری و یک فضای مفرح بوده که مابین فضای سبز موجود و یا در بین فضاهای بیرونی مانند استخر شنا، فضای آشپزی باز و نیز آتشگاه قرار می گیرند.
و در آخر اینکه تفاوت اصلی طاق بست و پرگولا عبارت است از اینکه: طاق بست یک ساختار مستقل عموماً جهت حمایت درخت مو بوده درحالیکه پرگولا یک ساختار خطی ممتد در معبر باغ یا بنا می باشد.

تفاوت آلاچیق و پرگولا و گاراژ بدون سقف ـ  تشابهات و تفاوت ها

معمولاً آلاچیق و پرگولا با یکدیگر اشتباه می شوند. آلاچیق فضایی محصور و بسته بوده و دارای سقفی بسته می باشد و برخلاف پرگولا معمولاً شکلی مدور بر روی کف دارای ارتفاع بوده که افراد را از رطوبت موجود در فصل بارندگی حفظ می نماید؛ جهت ایجاد تنوع و تفریح در فضای باز و نیز بعنوان فضای غذاخوری و فضایی کاربردی و زیبا مورد استفاده قرار می گیرد.


گاراژ بدون سقف ساختاری بیرونی بوده که از نظر ساختاری بسیار شبیه پرگولا سایبان چوبی مدرن می باشد و اختلاف آنها در کاربری می باشد تا ظاهر آنها گاراژ بدون سقف بعنوان پناهگاه خودرو در یک لاین باریک می باشد در حالیکه پرگولا جهت تفریح، استراحت و تمدد اعصاب استفاده می شود.

ارزش های عملی گاراژ بدون سقف قابل مقایسه با جاذبه های تفننی پرگولا نیست در جائیکه تجارب خاطره برانگیز در آرامش و زیبایی ثبت می شوند. هر دو عموماً از چوب ساخته شده و بعنوان بستری برای گیاهان نیز بکار می روند.

 

gazebo (گزبو) چیست ؟

به سازه های مستقلی که دارای سقف هستند و معمولاً دورتا دور آن باز است و در فضاهای باز مانند  حیاط، روی بام ساختمان، پارک ها و ... برای استراحت، خواب و گردهمآئی های دوستانه استفاده می شود، گزبو می گویند. گزبو بسته به فضای موجود در نوع و اندازه های متفاوت و با مصالح گوناگون ساخته می شود. آنچه که امروزه در کشورهای غربی به آن گزبو می گویند سابقه ای بسیار قدیمی در طول تاریخ بشر دارد و تقریباً در تمامی فرهنگها و کشورها می توان نمونه هائی از آن را یافت. در ایران به چنین سازه هائی بهار خواب و ... می گفته اند. در گذشته های دور معمولاً این نوع بنا را از چوب و با تزئینات چوبی و چند ضلعی می ساخته اند و نوع سازه از نظر ستون بندی و سقف گذاری نسبت به یک سایبان ساده بسیار پیچیده تر است.

 

پرگولا سایبان چوبی مدرن


ارسال نظر

ارسال