سازماندهی محیط در نوسازی مطب

  • یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 17:2

اخبار => بازسازی مطب

کارفرمای پروژه بازسازی مطب، پزشکی است متبحر که به دلیل افزایش تعداد مراجعین درسال های اخیر، واحد جنبی مطب خود را خریداری نمود تا فضایی بزرگتر و با کیفیت تر دراختیارداشته باشد. صورت مساله ماهم در طراحی این پروژه، تجمیع این دو واحد و تبدیل آن به مطبی جدید برای کارفرما بود.
سازماندهی محیط در نوسازی مطب

کارفرمای پروژه بازسازی مطب، پزشکی است متبحر که به دلیل افزایش تعداد مراجعین درسال های اخیر، واحد جنبی مطب خود را خریداری نمود تا فضایی بزرگتر و با کیفیت تر دراختیارداشته باشد. سازماندهی محیط در نوسازی مطب با توجه به محدودیت های اجرایی موجود درساختمان که درحال بهره برداری بود، هسته تأسیساتی میانی پروژه حفظ گردید و سرویس مراجعین و آبدارخانه را شکل داد و کلیت پروژه را به دو بخش انتظار و معاینه، تقسیم کرد.

سازماندهی محیط در نوسازی مطب

• فضای انتظار مطب شاید مهمترین بخش مطب برای ما بود. فضایی که بعضاً بیماران در مطب های شلوغ پایتخت ساعاتی طولانی را باید در آن سپری نمایند و متأسفانه در اغلب فضاهای مشابه، توجه چندانی به این انتظار ملال آور، نمی شود. تلاش شد این بخش مهم از مطب، فضایی گرم، پویا و جذاب باشد و آگاهانه با تبدیل شدن فضای انتظار به باکسی چوبی، کیفیت ادراک فضایی آن از فضاهای معاینه و ویزیت، متمایز گردید.

• اجزائی مانند نیمکت و کانتر منشی حاصل تا شدن و خالی شدن برخی از وجوه این باکس چوبی بود که به پویایی فضای انتظار نیز کمک نمود. این پویایی حتی در چینش صندلی های بیماران هم مورد توجه قرارگرفت و به جای نشستن های اتوبوسی و خطی، آنها را برای مصاحبت و معاشرت رو در روی هم قرار دادیم. ازسوی دیگر حضور گلخانه که در زمان های مختلف می توان سناریوهای مختلف گیاهی برای آن تصور نمود، به جذابیت های این فضا افزود و روح زندگی و شادابی را در فضا تزریق کرد.

کارآمد بودن نقشه ساختمان

گاهی برای بازسازی مطب یا کلینیک پزشکی احتیاج به تغییر نقشه است، طراحی نقشه ساختمان یکی از مهم ترین کارها در بازسازی مطب پزشک است. این محیط باید برای بیماران و کارمندان، فضای راحتی باشد. جایی که بتوان بین اتاق های آن به راحتی تردد کرد و خیلی فشرده و خفه نباشد. در همین راستا، نباید فضای خالی زیادی در مطب وجود داشته باشد چون محیط را دلسردکننده و معذب می کند. مطمئن شوید که نقشه ساختمان شما، به نیازِ عبور و مرور راحت در مطب پاسخ می دهد و تردد در آن باعث شلوغی و ازدحام نمی شود.

استفاده از تجهیزات به روز

استفاده از تکنولوژی به روز دنیا، جهت سازماندهی محیط در نوسازی مطب در هر کلنیک پزشکی ضروری است. تحقیقات نشان داده پزشکانی که از این متدها استفاده می کنند، سود بیشتری به دست می آورند، حتی در دوران رکود اقتصادی. تجهیزات روز دنیا نه تنها در سرویس دهی به بیماران مؤثر است، بلکه سختی کار پزشک و پرستاران را هم کاهش می دهد. همچنین به بیماران فعلی و بالقوه ثابت می کند که این مجموعه پزشکی قادر است با بهترین امکانات از آنان مراقبت کند. باید در بازسازی مطب خود، فضایی مجزا برای تجهیزات به روز اختصاص دهید.

ظاهری جذاب و در عین حال حرفه ای

و سرانجام، در سازماندهی محیط در نوسازی مطب یک طراحی خاص که نه تنها برای شما، بلکه برای بقیه افراد نیز جذاب باشد، امری ضروری است. این طراحی باید حرفه ای، معاصر و حتی منحصر به فرد باشد.

اتمام طراحی در بازسازی مطب

• گلخانه هم در کاهش آلودگی صوتی نقش مؤثری دارد و هم به کیفیت های بصری فضای انتظار و پزشک، می افزاید. ازسویی دیگر، به نوعی پیوند دهنده فضای اتاق پزشک و فضای انتظار نیز هست و تداوم آن در طول مسیر این دو فضا، به کیفیت های پروژه می افزاید.

• در بازسازی مطب فضاهای چهار گانه معاینه، ویزیت، دستیار پزشک و استراحت پزشکان نیز که در برنامه پروژه پیشبینی شده بود در یک توالی جدارهای، سازماندهی شد.

 

سازماندهی محیط در نوسازی مطب

 

 


ارسال نظر

ارسال