آربور 

یکی از ویژگی های باغ تشکیل راهرویی سر پوشیده هست که شامل ورودی و حتی در مواردی فضایی برای نشستن.
آربور در ساده ترین حالت از تیر های عمودی و افقی در محل گذرگاهی تشکیل شده و یا در مواردی برای حفاظت تراس بصورت یک حاشیه ی تیر ریزی شده بکار گرفته میشود. روی این سازه میتواند گیاهان رونده قرار بگیرد که بسیار به زیباییه فضا کمک میکند

قیمت تمام شده آربور بیشتر به میزان چوب مصرف شده و جنس چوب استفاده شده در بدنه آن دارد که در صورت تمایل میتوانید برای اطلاع از قیمت دقیق تر با مجموعه آلاوود تماس حاصل فرمایید